Antioxidanty jsou látky, které jsou v organismu schopné kompenzovat škodlivé účinky probíhajících oxidačních procesů.

Antioxidant může být jednak výživná látka (vitamín, minerální látka), jednak enzym (bílkoviny v organismu, které pomáhají při chemických reakcích). Antioxidanty hrají klíčovou roli při prevenci vzniku některých chronických onemocnění, jako jsou například rakovina, onemocnění srdce, mrtvice, Alzheimerova choroba anebo šedý zákal.

Takzvaný oxidační stres nastává tehdy, když produkce škodlivých molekul (volných radikálů) překročí neutralizační schopnosti obranného systému – antioxidantů. Volné radikály mají velkou reaktivní schopnost, krátce trvající, nestabilní iony, které potřebují jiný ion, aby se odnětím jeho nadbytečného elektronu mohly stabilizovat.

Tyto volné radikály se chopí každé příležitosti v organismu, aby našly a navázaly chybějící elektron v kterékoliv zdravé buňce. Důsledkem toho poškozují a ničí zdravé buňky.

Tyto volné radikály mohou pocházet z vnitřních procesů organismu (endogenní), anebo ze zdrojů mimo organismu (exogenní). Oxidanty mohou vznikat i v důsledku vnitřních procesů organismu, jakými jsou např. narušený metabolismus anebo zánět. Oxidanty se mohou vytvářet i mimo organizmus, a to v důsledku znečištěného prostředí, slunečního záření, kouření, namáhavých pohybových aktivit, konzumace alkoholu.

Organismus vyrábí volné radikály také při přirozeném, optimálním fungování, ale současně vytváří i antioxidanty, které se navzájem doplňují a podporují v činnosti, zároveň si navzájem zabezpečují i energii. Avšak s přibývajícími roky tento systém přestává dokonale fungovat. Antioxidanty, respektive antioxidační látky bude nutné pro organismus zabezpečit zvenku, aby volné radikály nepřevládly a aby jejich škodlivý účinek neohrožoval zdravé buňky. Když se tak nestane a v organismu se nenachází dostatečné množství antioxidantů, potřebná rovnováha se naruší, začíná proces stárnutí a mohou se objevit i různé nemoci.

Je dobré vědět, že antioxidanty nacházející se mimo organismus se v největším množství vyskytují v ovoci a zelenině, které mají nejvýraznější barvy. Jsou to například pomeranče, červená paprika, rajčata, špenát, dýně anebo mrkev. Je důležité vědět, že antioxidanty jsou v mnohem větší míře přítomné v potravinách konzumovaných v syrovém stavu, než ve vařené, dušené, pečené zelenině.

Antioxidanty proti stárnutí

Za stárnutí buněk mohou být odpovědné i volné radikály, kromě jiného díky poškození řetězce DNA.

V zájmu neutralizace tohoto účinku buňky potřebují také různorodé přírodní antioxidační látky, jako jsou například retinol (vitamín A), tokoferol (vitamín E), flavonoidy, atd.

Antioxidanty proti rakovině

Je pravda, že ne všechny výsledky jsou plně přesvědčivé, ale mnohé studie prokazují skutečnost, že antioxidanty snižují riziko vzniku rakoviny.

Podle některých studií výskyt rakoviny významně snižuje kombinace takových antioxidačních látek, jako jsou beta-karoten, vitamín E a C a selen.

Antioxidanty chrání srdce

Dnes už je známé, že zlý cholesterol (LDL) může způsobit selhání srdce, proto se lidé snaží snížit množství jeho přísunu do organismu.

Avšak významným důvodem zvýšeného ukládání tuku v tepnách je oxidace lipoproteinu s nízkou hustotou (LDL cholesterol). Spotřeba výživových doplňků, ve kterých se nacházejí antioxidanty, snižuje riziko vývinu srdcově – cévních onemocnění.

Antioxidanty, detoxikace a jejich souvislosti

Klíčem k detoxikaci jater a tlustého střeva je rovnováha dvou částí procesu. V první fázi musí být aktivované některé enzymy, aby začala oxidace, reduktivní anebo hydrolýzní transformace toxických látek, aby se mohly připravit na druhou fázi.

V druhé fázi procesu detoxikace se toxiny transformují na méně toxické sloučeniny, které se mohou snadněji odstranit z organismu. Jednotlivé části jsou mnohokrát spojené s oxidací. Organismus proto potřebuje nahradit některé antioxidanty, aby chránil játra před přehnanou reakcí na oxidační stres.

Důležité je pochopit, že čím více toxických látek se nachází v organismu, tím více vzniká volných radikálů, které zvyšují možnost a míru rizika poškození buněk.

Bohužel dnes žijeme ve světě plných škodlivých látek (vždyť dýcháme znečištění vzduch), kterým se nám nedaří vyhnout, i když jsme jakkoliv opatrní. Velké množství toxických látek se tedy do organismu dostane už samotným dýcháním. Proto je důležité naučit se poznat přirozený detoxikační proces organismu, pomáhat mu a podporovat jej, například i přísunem antioxidačních látek.